Zillavinn, Staro Kennedy och Gamay Boko på Romme 14.6.

Kolla Åländska hästar till start!