Staro Kennedy, M.T.Luck Win och Lucky Win på Gävle 4.8.

Kolla Till Start!