Tillgängliga kuskar

Tillgängliga kuskar 

Nedan finns en lista på de kuskar som sagt att de är tillgängliga under travet.

För att säkerställa att de har möjlighet att köra får tränare själva ta kontakt med respektive kusk.

19 augusti

Jeanette Karlsson
Tomas Ahlqvist
Ralf Göstas
Rebecca Dahlén
Linda Forsén
Jenni H Åsberg
Tomas Pettersson