Show Time och Beauty Gem på Gävle 11.12.

Kolla Hästar till start!