Show Time och Beauty Gem på Bollnäs 4.12.

Kolla Till Start!