Torsdagen den 6.4. blir det provlopp på travbanan.

De aktiva med islandshästarna har en kurs på travbanan söndagen den 9.4.