Styrelsen

Styrelsen består av

Barbro Carlsson, ordförande
Roald Eriksson, vice ordförande
Rebecka Eriksson
Liz Mattsson
Åsa Ceder
Danne Sundman
Mathias Sandberg
Göran Lindholm, suppleant
Pernilla Blomros, suppleant