Stall

Anläggningen svenska

Banans äldsta stall, B- och C-stallet, är belägna närmast infarten till stallbacken.

Därefter kommer A-stallet som är renoverat och i perioder hyrs ut till tränare som vill bedriva trav- eller ridträning på Ålandstravet. I dagsläget används det som ponnystall under föreningens kurser samt under tävlingsdagarna som övernattningsboxar.

Bakom inskrivningen ligger vår nyaste stallsbyggnad, ”Nya utestallet”, som består av stora, fräscha uteboxar för övernattning.

Vårt största stall med gästboxar blev klart 2003, men går fortfarande under namnet ”Nya stallet”. Här finns plats för 30 hästar på box och ett tjugotal utselningsspiltor som används av hemmatränarna.