Gamay Boko på Bollnäs 13.12.

Kolla Hästar till start!