Travet den 17 augusti ställs in!

Vi måste tyvärr meddela att travet den 17 augusti ställs in pga för få anmälningar.

Inställda evenemang är aldrig att föredra som regel och vi tycker givetvis att det är tråkigt för alla inklusive våra partners och sponsorer.

Samtidigt så måste vi komma ihåg att Ålandstravet är inne i en stor förändringsprocess med målet att kunna erbjuda flera och bättre tävlingar och evenemang. Detta mål står fast och är till och med stärkt trots detta inställda trav.

Årets dubbeltrav var en framgång, på flera sätt, som gav mersmak för alla inblandade. Vi räknar därför med samma goda uppslutning till oktobertravet då vi kör årets andra V65-tävling.

Varmt välkomna då, såväl aktiva som besökare!

BESÖK VÅRA PARTNERS