Ålands Hästsportförening r.f. har sitt höstmöte onsdagen den 30.11.2016 klo 18.30 på travbanans totohallscafe.

  • Stadgeensliga ärenden
  • Information om nästa års tävlingssäsong
  • Övriga ärenden
  • Kaffeservering
  • Välkomna