Gamay Boko och Lucky Win på Gävle 1.11.

Kolla Hästar till start!