Gamay Boko och Lucky Win på Eskilstuna 30.3.

Kolla Åländska hästar till start