Vi förlänger våran anmälningstid till travet 3 juni!
Det går alltså bra att anmäla imorgon fram till 9 (svensk tid), men KOM IHÅG att det bara går att anmäla via telefon imorgon.
+358 18 328 210 eller
+358 457 342 4220
Propositionerna finns under fliken Travsport.